Retur til ... Kreta

Kreta

Juni 1997

1 2 3 4
,1997,Sommer,,Grækenland,Kreta
Kreta001
,1997,Sommer,,Grækenland,Kreta
Kreta003
,1997,Sommer,,Grækenland,Kreta
Kreta004
,1997,Sommer,,Grækenland,Kreta,Vivian,Søren
Kreta006
,1997,Sommer,,Grækenland,Kreta,Søren,PeterS
Kreta007
,1997,Sommer,,Grækenland,Kreta,PeterS
Kreta008
,1997,Sommer,,Grækenland,Kreta
Kreta009
,1997,Sommer,,Grækenland,Kreta
Kreta010
,1997,Sommer,,Grækenland,Kreta
Kreta011
,1997,Sommer,,Grækenland,Kreta,Knossos
Kreta012
,1997,Sommer,,Grækenland,Kreta,Knossos
Kreta013
,1997,Sommer,,Grækenland,Kreta,Knossos
Kreta014

©Peter Sørensen